Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 20 2020

transfuzja-
3126 b17e 500
Harz, Germany
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viacorvax corvax
transfuzja-
Świat stał się bliski międzykontynentalnie, daleki natomiast - międzyludzko. Ludzie przestają ze sobą rozmawiać, oni klikają. Umiera podstawowa wartość ludzka i społeczna, umiejętność rozmowy. Tej na żywo. Zapamiętaj, człowiek potrzebuje człowieka, nie telefonu. Nie jestem onlinem, jestem człowiekiem.
— "Zatrzymany"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafoodforsoul foodforsoul

January 18 2020

transfuzja-
9502 1a76 500
Reposted fromhrafn hrafn viaXOrangoutan XOrangoutan
transfuzja-
2293 b48f 500
Reposted fromxanth xanth viabladzik bladzik
transfuzja-
6625 8eaa 500
Reposted fromshakeme shakeme viashabbadoo shabbadoo
transfuzja-
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2
transfuzja-
5329 bc4e 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viarurky rurky
transfuzja-
8064 55b2 500
Reposted fromowca owca viashabbadoo shabbadoo
transfuzja-
transfuzja-
transfuzja-
9020 c702 500
transfuzja-
transfuzja-
6083 f3e0 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viafoodforsoul foodforsoul

January 16 2020

transfuzja-
5256 6970 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasoko soko
transfuzja-
1406 d031 500
Reposted fromxawery xawery viasoko soko
transfuzja-
6446 ea5b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasoko soko
transfuzja-
7728 6fc2
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viasoko soko
transfuzja-
9654 cf32 500
vk.com
Reposted fromshakeme shakeme viasoko soko
transfuzja-
Reposted fromshakeme shakeme viasoko soko
transfuzja-
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl