Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2020

transfuzja-
Reposted fromshakeme shakeme viacoeurina coeurina
transfuzja-
transfuzja-
2872 13a8 500
Reposted fromnaelienn naelienn viaKing-Karl King-Karl
transfuzja-
4938 0966
transfuzja-
6038 538d
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viacorvax corvax
transfuzja-
Nie sztuką jest "wyszumieć się za młodu". Sztuką jest "szumieć przez całe życie". I to szumieć w sposób, który dla żyjących wokół nas ludzi jest przyczyną radości, nie zaś żalu i poczucia krzywdy.
— Sylwester Laskowski
transfuzja-
0398 33dd 500

March 14 2020

transfuzja-
3058 17e3 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamglistyporanek mglistyporanek
transfuzja-
Reposted fromgdziejestola gdziejestola

March 03 2020

transfuzja-
transfuzja-
6606 28d0 500
5821 1768 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viacorvax corvax
transfuzja-
Reposted fromshakeme shakeme viamglistyporanek mglistyporanek

March 01 2020

transfuzja-
transfuzja-
9935 66a7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamiscauliflower miscauliflower
transfuzja-
1950 3b32 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viafoodforsoul foodforsoul
9550 8cf3

veganloveforall:

Beautiful <3

Reposted fromwrajt wrajt viafoodforsoul foodforsoul
transfuzja-
2785 23c2
3102 3ed9 500
Reposted fromherecomeschaos herecomeschaos viacorvax corvax
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl